Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

Wymiany młodzieżowe

Show English version »

Przezwyciężyć bariery, pokonać stereotypy i uprzedzenia panujące wśród młodych ludzi, rozwijać w nich poczucie solidarności i tolerancji – po to jest program „Młodzież w działaniu”. A także po to, aby wspierać mobilność młodych ludzi, promować wśród nich aktywność obywatelską, w szczególności obywatelstwo europejskie. Po to też między innymi są wymiany młodzieżowe.

Edukacja poza szkołą

Jako ADRA Polska organizujemy wymiany młodzieżowe współfinansowane w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Dzięki temu ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia, łącząc przygodę z edukacją pozaformalną i poznawaniem innych kultur.

Wymiana umożliwia jednej lub kilku grupom młodzieży składającym się z minimum ośmiu osób odwiedzenie grupy z innego kraju (przynajmniej jeden kraj musi być członkiem UE), aby razem mogły uczestniczyć we wspólnym programie zajęć. Jego tematem mogą być np. sztuka, kultura, historia, ekologia, zdrowie itp. Projekt zakłada aktywny udział młodych ludzi i danie im możliwości odkrywania i poznawania różnych realiów społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Uczą się oni od siebie nawzajem, rozwijają swoją przedsiębiorczość i kreatywność, jak również wzmacniają swoje poczucie obywatelstwa europejskiego.

Widzisz problem społeczny? Powiedz to głośno!

Nasz pierwszy tego typu projekt to „Speak out loudly!” (‘Powiedz to głośno!’) współrealizowany z turecką organizacją Guven Education and Health Foundation. Jego adresatem jest grupa 16 osób w wieku licealnym (16–18 lat) z Polski i Turcji, a głównym tematem – dziennikarstwo obywatelskie jako narzędzie służące do poruszania istotnych problemów, w tym problemów młodzieży. Celem wspólnych zajęć będzie wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im otwarcie i zrozumiale wyrażać własne opinie w przestrzeni publicznej. Projekt odbędzie się w Polsce, w nadmorskim Grzybowie i potrwa 20–29 maja. Na jego zakończenie każdy otrzyma certyfikat Youthpass, który potwierdzi zdobyte doświadczenie.

W tym roku realizujemy dwie wymiany młodzieżowe:

1) Konflikty i krytyka są częścią życia każdego człowieka. Dlatego, starając się uniknąć negatywnych konsekwencji, powinniśmy się nauczyć... jak sobie z nimi radzić! Dlatego postanowiliśmy zorganizować wymianę młodzieży: 30 młodych ludzi z 6 krajów (Polska, Armenia, Czechy, Gruzja, Włochy, Ukraina), wspieranych przez 6 pracowników młodzieżowych, zdobędzie wiedzę i umiejętności, które są do tego potrzebne. Dzięki różnorodnym grą, praktycznym ćwiczeniom i grupowym dyskusją dowiemy się nie tylko jak radzić sobie z konfliktami i krytyką w sposób konstruktywny i bez użycia przemocy, ale także jak wypowiedzieć krytykę w sposób, który nikomu nie zaszkodzi ani nikogo nie urazi. Będziemy mieli okazję pracować nad naszymi umiejętnościami w zakresie współpracy w międzynarodowych grupach, z ludźmi z różnych kultur i środowisk oraz dowiedzieć się, jak rozwiązać konflikty, które mogą wystąpić w takich grupach. Ponieważ te umiejętności są uniwersalne, będziemy używać ich nie tylko w naszych osobistych relacjach, ale także w szkole czy pracy.
Wymiana młodzieży "Konflikty się zdarzają... Jak sobie z nimi radzić?" Odbędzie się w dniach 10-18 września w Wiśle. Czekajcie na relację na naszym facebooku!

2) Przygotowujemy się do Wymiany młodzieży "Creative Arts for Tolerance", która odbędzie się w dniach 1-7 października w miejscowości Grzybowo nad morzem. Weźmie w niej udział 25 młodych osób w wieku 19-25 lat. Z każdego z 5 krajów (Polska, Grecja, Rumunia, Węgry, Bułgaria) uczestniczyć będzie 5 młodych osób oraz 1 lider młodzieżowy.
Uczestnicy wymiany wspólnie przedyskutują bieżącą sytuację w Europe pod kątem zagadnień związanych z migracją, integracją oraz społeczeństwami wielokulturowymi. Rozwinie to ich umiejętność krytycznego myślenia oraz lepsze zrozumienie tych złożonych kwestii. Warsztaty z zakresu fotografii i tworzenia video pozwolą rozwinąć umiejętność wyrażania siebie oraz promowania ważnych dla siebie wartości poprzez sztukę. Dzięki temu, młode osoby - wyposażone w lepsze zrozumienie zagadnień związanych z tolerancją oraz praktycznych umiejętności z zakresu tworzenia 'digital arts', będą mogły promować ważne dla nich wartości wśród swoich rówieśników, docierając do nich poprzez stworzone przez siebie materiały. Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzi ludzie rozwiną także umiejętności współpracy w grupie międzynarodowej, publicznej prezentacji swojej opinii oraz pogłębią znajomość języka angielskiego.

Dlaczego młodzi ludzie chcieli zrealizować taki projekt?

Po pierwsze, chcielibyśmy lepiej zrozumieć obecną sytuację w Europie. Zdajemy sobie sprawę, że większość treści jakimi dzielą się nasi znajomi w internecie, lub wypowiedzi osób publicznych, na temat tego jak źli są imigranci i jak wielkie stanowią zagrożenie, są nieprawdziwe. Mimo to, cały czas mamy wiele pytań i wątpliwości, które chcielibyśmy przedyskutować z naszymi rówieśnikami z innych krajów Europejskich. Mamy nadzieję, że pomoże nam to dowiedzieć się więcej o tak ważnych sprawach jak tolerancja, migracja, integracja i społeczeństwa wielokulturowe. Nie chcemy bezrefleksyjnie powielać opinii znajomych lub opinii znalezionych w internecie. Chcemy je lepiej zrozumieć, aby móc zarówno uodpornić się na nieprawdziwe informacje w tym zakresie, jak i wyrobić swoją własną opinie i zrozumieć te złożone i ważne kwestie.
Po drugie, chcielibyśmy nauczyć się wyrażać swoje opinie w tym zakresie w taki sposób, aby łatwiej nam było docierać do innych młodych osób. Bez trudu można znaleźć w internecie materiały szerzące strach, ksenofobię i nienawiść. Chcielibyśmy móc stworzyć coś zupełnie przeciwnego - materiały pokazujące inną, tą bardziej pozytywną i budującą stronę wielokulturowości i zagadnień dotyczących migracji. Chcemy więc nauczyć się nowych umiejętności w zakresie fotografii i tworzenia video, które pozwolą nam rozwinąć własną twórczość i stworzyć samemu coś interesującego i oryginalnego, co pozwoli nam nie tylko lepiej wyrazić siebie, ale też dotrzeć z naszymi przekonaniami i pozytywnym przekazem do naszych innych młodych osób. Mamy nadzieję, że wspólne dyskusje i tworzenie materiałów artystycznych, da nam możliwość uczenia się od siebie nawzajem oraz rozwinie nasze zdolności komunikacyjne oraz umiejętność wyrażania siebie w środowisku międzynarodowym.


Wymiany młodzieżowe są współfinansowane w ramach: ERASMUS+

Odkryj na czym polegają wymiany młodzieży

Przewiń w górę ^

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij